എത്ര മുരടിച്ച റോസും ഉഷാറാവും എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ള ഇത് മതി???????? Monsoon Rose Care Video Malayalam



Published
Hi dears,
Wayanadan Touch Garden ൽ നിന്നും ചെടികൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ Subscribe ചെയ്യുക. ചെടികൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാർ ആകുമ്പോൾ YouTube ലൂടെ ആണ് അറിയിക്കുന്നത്. ആദ്യം വീഡിയോ കണ്ട് ഓർഡർ തരുന്നവർക്കാണ് Plants കിട്ടുക. Sale വീഡിയോയുടെ Description ബോക്സിൽ WhatsApp number കൊടുക്കും. വാട്ട്സ്ആപ്പിലൂടെ ആണ് ഓർഡർ എടുക്കേണ്ടത്. Plants അയക്കുന്നത് DTDC courier വഴി. DTDC late ആയി എത്തും എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും(Esp. Outside Kerala)

വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി????

1) Courier അയച്ചു കിട്ടിയ വള്ളി റോസ നടുന്ന വിധം
https://youtu.be/fDCpdvsaLHM

2)Creeping Rose just before packing
https://youtu.be/HkKeawDgEFc

3) Creeping Rose Review by customers
https://youtu.be/1Qkq5ozHp_w

4) മുൻപ് ചെടി വാങ്ങിയ കസ്റ്റമറും ആയുള്ള ചാറ്റ്
https://youtu.be/YLECyXjnhAI
--------------------------------------------------------------------
Buy Seeds and Plants from Wayanadan Touch Garden????????????????

WhatsApp - 6235031640 https://wa.me/message/KLHCMDTMR3HGM1
WhatsApp only..No calls????
--------------------------------------------------------------------

#creepingRose
#plantsale
#seedSale
#Whiterose
#climbingrose
#bunchrose
#kularose
#wayanadantouch
#wayanadgarden
#OnlinePlantSale
#plantsellers
#plantsellersKerala

---------------------------------------------------------------------
Please like, comment and share my video. Subscribe to this channel if you are really passionate about Gardening ????

---------------------------------------------------------------------

Let me know your valuable Feedback and suggestions
---------------------------------------------------------------------
Wayanadan Touch Garden ൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വള്ളിറോസ UNBOXING കണ്ടുനോക്കൂ ???????? Online Plant Sale
---------------------------------------------------------------------
FOLLOW ME
Facebook page - Wayanadan Touch
https://www.facebook.com/Wayanadan-Touch-112098137243855/
---------------------------------------------------------------------
Instagram- wayanadantouch https://www.instagram.com/p/B_H6LtpBI-k/?igshid=14h9g8lgrm5hw
---------------------------------------------------------------------
Thank You So Much
❤️Love You All❤️
????Wayanadan Touch????
---------------------------------------------------------------------
Wayanadan touch
wayanadan touch gardening
wayanadan touch garden
wayanadan touch gardening tips
wayandan touch garden tour
easy gardening
creeping rose
climbing rose
climbing rose Malayalam
creeping rose Malayalam
gardening malayalam
gardening channel
home gardening
wayanadan touch gardening
low budget garden
zero cost garden
bud rose
button rose
bud rose nadunna vidham
button rose nadunna vidham
bud rose malayalam
bud rose wayanadan touch
എത്ര മുരടിച്ച റോസും ഉഷാറാവും എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ള ഇത് മതി???????? Monsoon Rose Care Video Malayalam
Category
Garden
Be the first to comment